VÜCUDA TAKI UYGULAMALARINDA TAKI MATERYALİNİN SEÇİMİ,
STERİLİZASYONUN SAGLANMASI, TAKILACAK OLAN YERİN TAKMA iŞLEMİNE HAZIR HALE GETİRİLMESİ VE BU İŞLEMLERDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR


a) Materyalin Seçimi


Takılacak olan bölgenin; öncelikle gözle ve elle muayenesi yapılır. Bu muayenede uygunluğuna kara verilen materyalin özellikle ilk takımda uygun boyutta (Genellikle bir numara büyük) olmasına dikkat edilir. Ayrıca; iyileşme sürecinin daha çabuk olmasını sağlayan halkatüründeki materyaller tercih edilmelidir.


Müşterinin daha önceden yaptırmış olduğu takı deneyimi var ise takılmış olan metalin hangi cins metal olduğu (altın, cerrahi çelik, titanyum, niyobyum vs) ve nasıl sonuçlar aldığı sorulup buna göre tercih yapılmalıdır.


b) Materyal sterilizasyonunun sağlanması


Tercih edilmesi gereken sistem, materyaller ilk satın alındıktan sonra ultrasonik yıkama cihazında yıkanıp otoklavda sterilize edilip ayrı ayrı olacak şekilde el değmeden paketlenmesidir.

Eğer materyali müşteri kendi getirirse aynı şekilde yeniden sterilizasyon yapılmalıdır. Takı işleminde kullanılan makas ve penslerde bir önceki müşteriden sonra otoklavda sterilize edilmiş olmalıdır.


c) Vücuda takılacak olan bölgenin takma işlemine hazır hale getirilmesi


İşleme başlamadan önce takı uygulanacak bölge alkol, Listerin veya diğer antiseptik dezenfektanlar ile dezenfekte edilir. Takılacak olan materyal boyutuna göre bölge üzerine özel işaret kalemi ile işaretlenir. (Giriş ve çıkış yerleri noktalama şeklinde işaretlenir)


d) Bu işlemlerde karşılaşılabilecek sorunlar:


Göbek bölgesi için


Her göbek takı yapmaya uygun değildir. Bu tür göbekler aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Doğuştan çıkık göbek deliği; bu göbeklerde sağlık sorunundan ziiyade görüntü sorunu vardır. Takı yapılmaması daha uygundur.

b) Doğum sonrası oluşabilecek göbek kırışıklıkları veya çıkıkları; Sağlıksal bir sorunla karşılaşılmaz ama görüntü açısından iyi değerlendirilmelidir.

c) Dikine gergin göbek; bu tarz göbeklerde takım takılacağı deri bölgesi aşın ince ve gergin olduğundan takının orada durma şansı çok az olacaktır, büyük olasılıkla vücut takıyı kabul etmeyip atacaktır.

d) Derin ve büyük çukurlu göbek; bu tarz göbeklerde halka türündeki takıların haricinde takı yapılmaması daha uygundur.

e) Önceden yapılan takı işlemlerinden dolayı oluşan beze veya kesik sorunlu göbek; bu sorunlar tam olarak iyileşmeden tekrar takı yapılmaması daha uygundur.


Dil

Doğuştan dil bağı dilinin ucuna kadar gelenlere takı yapılmaması daha uygundur.

Kaş Bölgesi


Genelde karşılaşılan sorunlar bu bölgeye alınan darbeler sonucunda oluşabilecek yara izleri veya daha önceden yapılan takı işleminden dolayı oluşan beze veya kesik sorunlu kaşlardır. Bu sorunları olan kaşlara takı yaparken sorunlu noktalardan uzak durulmalı veya hiç takı takılmamalıdır.

Göğüs


Bayan veya erkekte göğüs ucunu çıkma mesafesi uygun olmalıdır. Bu uygunluk yok ise kesinlikle takı takılmamalıdır. Ayrıca daha önceden yapılan takılardan dolayı kesik oluşmuş göğüs uçlarına takı yapılmamalıdır.

Kulak


Kulak memesi veya diğer kıkırdak bölgelerde daha önceden yapılan takı deneyimi var ise ve karşılaştığı sorunun özelliği biliniyorsa takı yapılırken o noktalardan uzak durulması ve kullanılan materyalin cinsinin değiştirilmesine dikkat edilmelidir.